PRABHU AP JAGO, PARAMATMA JAGO, MERE SARVE JAGO, SARVATRA JAGO

Geslag

Verjaardag

Deur Skep rekening te klik, beteken dat jy tot die Banana-Dienste-ooreenkoms